Err

EASI-Spare
Electrical & Automation Supply for Industries

2.1.3 Transformadores eléctricos trifásicos

Transformadores eléctricos trifásicos de diferentes capacidades: de 1000 a 5000 V A